het jaar 2022 & 2023


 Burgerinitiatief:  ‘70% Goudswaard tegen bouwplannen Leenheerenpolder’

Goudswaard - De gemeente Hoeksche Waard negeert de zorgen van de kern Goudswaard over de ontwikkeling van de Leenheerenpolder. Dat vindt het Burgerinitiatief ‘Stop plannen Leenheerenpolder’. Volgens het initiatief is de gemeente van plan om toestemming te geven aan Projectontwikkelaar Gebr. Blokland en Natuurmonumenten, in samenwerking met Landal Green Parcs, om 60 koop- en 40 recreatiewoningen te ontwikkelen in 10 hectare natuur- en cultuurlandschap in Goudswaard, de Leenheerenpolder. De betreffende 10 hectare liggen buitendijks in een stiltegebied, zijn onderdeel van het natuur- en cultuurlandschap van het Nationaal Landschap HW en grenzen aan Natura2000 gebied. (lees verder op onderstaande 2 linken) 


Positief nieuws 02-02-2022

Eind 2017 werd in het parkje voor de destijds nieuw gebouwde appartementen aan de Oranjestraat te ’s-Gravendeel een calisthenic toestel geplaatst. Tot op de dag van gisteren leed dit tot grote geluidsoverlast omdat op de betreffende locatie een soort galm- en echo-effect ontstaat. Op 9 april 2019 heeft de heer J. Klijnsmit gebruik gemaakt van het spreekrecht tijdens de beeldvormende vergadering. Dit werd gedaan namens een meerderheid van de (toen ook aanwezige) bewoners van deze appartementen. De bewoners verzochten de gemeente HW voor het speeltoestel een andere locatie te zoeken, maar hier had de gemeente geen oren naar. 

BurgerBelangenHW heeft meerdere malen vragen over deze kwestie aan het college gesteld en heeft zich ten zeerste verbaasd toen er een bedrag van € 9.800,00 werd uitgereikt voor het plaatsen van een speeltoestel bij de korfbalvereniging terwijl er een speeltoestel in ’s-Gravendeel aan de Oranjestraat staat waar de bewoners vanaf willen. Het antwoord van de gemeente HW was  dat wanneer je als gemeente eenzijdig terugkomt op gemaakte afspraken met de betrokken bewoners van de Oranjestraat (door het speeltoestel te verplaatsen) de betrouwbaarheid van de gemeente in het geding brengt.

Vandaag 02-02-2022 hebben we te horen gekregen dat er voor het speeltoestel  een andere locatie gezocht wordt. 

BurgerBelangen HW, die dhr. Klijnsmit sinds 2019 heeft ondersteund, feliciteert hem en medebewoners van de Oranjestraat met het uiteindelijke resultaat.  #metelkaarvoorelkaar.  We hebben er alle vertrouwen in dat er voor het prachtige sporttoestel een  betere locatie wordt gevonden waar iedereen blij van wordt.