Vragen aan het college 

Datum: 17 februari 2023 

Onderwerp: Vervoer ouderen 

Het college en de burgemeester worden verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden’.                                                                                    

De inspreekster in de beeldvorming van dinsdag 14 februari en op 29 november 2022, heeft beide keren haar betoog gehouden over mobiliteitsproblemen die ouderen ervaren na het verdwijnen van Taxi Lokaal. Graag zou zij willen meedenken om deze problemen te doen verminderen. 

Vraag: Is de wethouder/zijn de wethouders bereid met deze mevrouw, voorzitter van De Zonnebloem, afdeling Oud-Beijerland, een gesprek aan te gaan om oprecht te luisteren wat haar ervaringen zijn en te brainstormen over de mogelijkheden het vervoer voor ouderen te verbeteren? 

Toelichting: Op 29 november 2022 en op 14 februari 2023 heeft een inspreekster tijdens de beeldvormende bijeenkomst aandacht gevraagd voor het vervoer van ouderen. 

Naam: Fractie: BurgerBelangen HW, Marga Sundermeijer en Mireille Louwerens-Huys 


Door BurgerBelangen HW wordt verzocht de volgende technische vragen te beantwoorden:


Een foto van het waarschuwingsbord met tekst en afbeelding is hiernaast afgebeeld. Dit toch wel bijzondere en unieke waarschuwingsbord roept bij BurgerBelangen enkele vragen op. Niet eerder is het ons opgevallen dat een dergelijk bord bij andere windturbineparken in de Hoeksche Waard werd geplaatst.


1 Klopt het dat dit het eerste en enige waarschuwingsbord is in de Hoeksche Waard nabij een windturbine en zo ja, wat is de reden daarvan of waar zijn deze nog meer geplaatst?

2 Is er een koppeling van het waarschuwingsbord met de windturbine, zo ja hoe werkt die koppeling/beveiliging of zo nee is het alleen een waarschuwing en is het risico voor de passant?

3 Wat zijn landelijk de maatregelen (waar liggen de aansprakelijkheden) bij ijsval van een windturbine?


Toelichting: In Heinenoord is een waarschuwingsbord geplaatst bij de kruising Boonsweg - Zomerlandsedijk aan de ingang van het voetpad dat langs windturbine nr. 5 loopt van Windpark Oude Maas.