MEI 2022

BurgerBelangen zal zich ook de komende raadsperiode met onvermoeibaar enthousiasme voor u, de burger, inzetten.

De gemeente Hoeksche Waard is er immers voor de inwoners en niet andersom.

Wij werken voor ú in de raad en willen dat de gemeente naar ú luistert.Wij bedanken iedereen die op BurgerBelangen Hoeksche Waard heeft gestemd. We gaan ons ook de komende raadsperiode weer voor 100% inzetten .


BurgerBelangen HW

Jo(uw) belang, ons belang

U heeft het voor het zeggen! Ook na de verkiezingen. BurgerBelangen HW: dóór de burger, mèt de burger en vóór de burger van de Hoeksche Waard. Wij streven naar maatwerk passende binnen onze dorpen.

Zie ook ons beginselprogramma.

Hieronder de tien speerpunten > waarmee BurgerBelangen HW de verkiezingen van 2022 in zal gaan.

> De burger

Iedereen telt mee! Gelijke behandeling van alle burgers.

> Armoedebeleid

Menig Hoeksche Waarder heeft grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. BurgerBelangen zet zich voor 100% in voor deze mensen.

> Wonen

Méér sociale woningbouw en alternatieve, betaalbare woonvormen voor o.a. jongeren en senioren heeft prioriteit. Ongebruikte panden dienen geschikt gemaakt te worden voor bewoning.

> Bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Goede bereikbaarheid van en naar ons eiland is noodzakelijk en soms van levensbelang. Het openbaar vervoer dient beter aan te sluiten op de omstandigheden en wensen van de Hoeksche Waarders.

De veiligheid staat bij BurgerBelangen hoog in het vaandel. Vooral tijdens onderhoudswerkzaamheden en renovatie van tunnels en bruggen.

> Veiligheid op straat

Plezierig wonen valt en staat met je veilig voelen en veilig zijn. BurgerBelangen zet zich hiervoor in.

> Ondernemen

BurgerBelangen vindt een gunstig en aangenaam vestigingsklimaat voor ondernemers zeer belangrijk.

> Internet en GSM

BurgerBelangen wil verbetering van de digitale bereikbaarheid in de Hoeksche Waard.

> Energietransitie

Een fysiek onafhankelijk energie-informatiepunt is waar BurgerBelangen naar streeft. Advies op maat met duidelijke en onafhankelijke informatie op weg naar een energie neutrale Hoeksche Waard.

> Natuur en milieu

BurgerBelangen gaat voor behoud en uitbreiding van het groen in de Hoeksche Waard. Minder steen maar vergroening moeten helpen om beter bestand te zijn tegen extreem weer.

> Kunst en Cultuur

Er moet in de Hoeksche Waard meer ruimte komen voor kunst & cultuur. Met een huis van cultuur en een financiële tegemoetkoming voor mensen met een kleine beurs.

Verkiezingsprogramma BBHW 2022-2026

In dit programma presenteren we onze visie, standpunten en plannen

voor de Hoeksche Waard.

Klik op onderstaande link om het programma te openen.

KANDIDATENLIJST


1. Marga van Hulst - Nieuw Beijerland

2. Paulien Rijsdijk - Strijen

3. Mireille Louwerens - Mijnsheerenland

4. Hans Nieland - Heinenoord

5. Martin Hoek - Oud-Beijerland

6. Donald Smakman - Strijen

7. Hanneke van der Giesen - Westmaas

8. Dick Heuvelman - Numansdorp

BurgerBelangen HW

jo(uw) belang, ons belang!